glaucomanet.org.il - לחשוב ירוק לרגע - המשך למאמר
מאמרים

לחשוב ירוק לרגע - המשך למאמר

מעבר לכך נעשים שינויים רבים בהלך החיים של אנשים פרטיים ומשפחות. מעבר לחיים ירוקים ובריאים יותר אישית וגם כלפי חוץ.
אי אפשר, וגם לא נכון, להתעלם מעצם העובדה שטבע האדם הוא גם פיתוח טכנולוגי, שסלילת כבישים מועילה בדרכים רבות ומקלה על חיים האדם. שום דבר איננו שחור או לבן, ויש למצוא שביל באמצע. גישור. האדם ימשיך להשתמש בחומרים כמו אלומיניום, ימשיך לפתח בריכות לגידול דגים, ימשיך ליצור מוצרים רבים במפעלים, אך מה שאפשרי כיום זהו המעבר לאנרגיה ירוקה. יחד עם כל ההרס שהביא האדם במהלך השנים, הוא גם פיתח את היכולת להיות ער להרס, לחשוב ולחשב על איך זה נעשה ומה מביא לכך, ודרך זאת להגיע לפתרונות ופיתוחים של הליכים אשר ידידותיים הרבה יותר לסביבה, לשימוש באנרגיה וחומרים ירוקים אשר יעילים לא פחות ברוב המקרים, ומזיקים הרבה פחות לסביבה ולאדם.

על זה בדיוק מדובר. זקוקים בכל זאת לחפירת בריכות לגידול דגים? אין בעיה ואף מובן, אך מדוע לא להשתמש בחומרים ירוקים בזמן העבודה, ולהפעיל את תשתית הבריכה באנרגיה ירוקה? זה נכון לגבי כל צד בחיי האדם, תמיד אפשר לחשוב קצת מחוץ לקופסא האנוכית ולהבין איך לעשות דברים בצורה נכונה והגונה יותר. הגונה כלפי הטבע בו אנו לוקחים חלק כשאר החיות והצמחים, הגונה גם כלפי האדם עצמו, שרוצה להמשיך לחיות בעולם שיפה, ומתנהל כשורה.

חזרה לחלק ראשון